ඉවුම් පිහුම්

අල ඩ්‍රම්ස්ටික් (Potato Drumstick)

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

*තරමක් ලොකු අල ගෙඩි 2

*සුදු හාල්පිටි මේස හැඳි 2

*කෝන්ෆ්ලා මේස හැඳි 1

*ලුණු, ගම්මිරිස් අවශ්‍ය පමණට

(අවශ්‍යනම් කෑලිමිරිස් ස්වල්පයක් එක්කළ හැක)

*බැදගැනීමට තෙල්

 

සාදන ක්‍රමය :-

*අල තම්බාගෙන හොඳින් පොඩිකරගන්න.

*දැන් එයට හාල්පිටි, කෝන්ෆ්ලා, ලුණු, ගම්මිරිස් හා කෑලි මිරිස් එක්කර හොඳින් මිශ්‍රකරගන්න.

*දැන් එම මිශ්‍රණය අතින් ඩ්‍රම්ස්ටික් හැඩයට සාදාගන්න.

*මෙසේ සාදාගත් ඩ්‍රම්ස්ටික් ගැඹුරු තෙලේ බාගෙට බැදගන්න.

*එසේ බාගෙට බැදගත් ඩ්‍රම්ස්ටික් පැය දෙක තුනක් තබා නැවත ගැඹුරු තෙලේ බැදගැනීමෙන් එය ක්‍රිස්පි ගතියට ආහාරයට ගැනීමට හැකියි.

 

ආහාර වට්ටෝරු

විධායක සූපවේදී

දුමින්ද අබේසිරිවර්ධන

B.B.Q. on Wheels, කැන්බරා, ඔස්ට්‍රේලියාව