ඉවුම් පිහුම්

රුලං අතිරස

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :

රුලං කෝප්ප 100g
සීනි 70g
ලුණු
ගාගත්තු පොල්
වතුර කෝප්ප 1/2ක්
තලාගතිපු කරඳමුංගු 3ක්

සාදා ගන්නා ආකාරය :

මුලින්ම භාජනයකට පොල් ටික දාන්න. ඒකට රුලං, ලුණු, සීනි දාලා හොඳට කලවම් කරන්න. භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට වතුර ටික දාලා නටවන්න. ඒකට අර රුලං මිශ්‍රණය දාලා ගින්දර අඩු කරලා හොඳට කලවම් කරන්න. රුලං තැම්බෙනකල්ම මේ වැඩේ කරන්න ඕනා. පස්සේ මිශ්‍රණය කොළපතක තියලා ඇඟිලිවලින් වඩලා (පැතලි කරන්න) පැහුණු තෙලේ බැදගන්න.